Ngày 11/01/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2023 của Sở Tư pháp.
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Sở Tư pháp được giao theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh; đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác tư pháp, công tác cải cách tư pháp năm 2023, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện về công tác tư pháp năm 2024 và những năm tiếp theo.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 02/KH-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835