Ngày 07/01/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; tuyên truy n v nhận thức, thúc đẩy tạo điều kiện doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thanh toán và trong mua sắm tiêu dùng của người dân; nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, đi u hành của các cơ quan nhà nước”.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 01/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835