Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 579/UBND-KGVX về việc thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội .
Thực hiện Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 579/UBND-KGVX yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ứng dụng phần mềm trong thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu về các đối tượng thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Tổng hợp danh sách, dữ liệu thông tin đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 579/UBND-KGVX dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835