Ngày 16/09/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 290/BC-UBND báo cáo Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 290/BC-UBND báo cáo kết quả 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh gồm kết quả thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2002-2022 và định hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến năm 2030.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 290/BC-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835