Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 2877/UBND-TH về việc phối hợp tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất”.
Theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP.HCM, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 2877/UBND-TH thống nhất phối hợp tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất” theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP.HCM tại văn bản số 198/CNHCM-HVĐT ngày 14/9/2022. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP.HCM triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 2877/UBND-TH dưới đây

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835