Ngày 13/09/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 285/BC-UBND báo cáo về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 480/KH-HĐDT15 ngày 13/07/2022 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 285/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề “Việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế -xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021” theo các mục như tình hình kinh tế-xã hội, tình hình triển khai, kết quả, nguyên nhân và kiến nghị thực hiện,…
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 285/BC-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835