Ngày 21/07/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 242/BC-UBND Báo cáo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 242/BC-UBND đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 đồng thời nêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 242/BC-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835