Ngày 23/06/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 2089/UBND-TH về việc tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Thực hiện Công văn số 4468/VPCP-KTTH ngày 16/6/2023 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 2089/UBND-TH đề nghị Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu Báo cáo số 3758/BC-BKHĐT ngày 19/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm theo Công văn số 4468/VPCP-KTTH nêu trên, để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 và Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 2089/UBND-TH dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835