Ngày 02/06/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 173/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính Phủ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 173/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm triển khai kịp thời nghiêm túc đồng bộ, thống nhất hiệu quả Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm đảm bảo quản lý theo hướng tập trung thống nhất trên toàn quốc theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 173/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835