Ngày 06/07/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 1646/UBND-NC về việc vận động các nguồn lực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, đề án, 06/CP.
Căn cứ Quyết định phê duyệt Đề án 06/CP, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 1646/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo, quán triệt, thống nhất về nhận thức và hành động đối với đảng viên, cán bộ, công chức trong toàn tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 1646/UBND-NC dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835