Ngày 22/06/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 1473/UBND-TH về việc dự toán bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-BTC ngày 10/6/2022 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 1473/UBND-TH giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-BTC ngày 10/6/2022 của Bộ Tài chính theo đúng quy định.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 1473/UBND-TH dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835