Ngày 18/05/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 137/BC-UBND báo cáo kết quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.
Thực hiện Công văn số 412/BKHĐT-TCTT ngày 20/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 137/BC-UBND đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 với hạng mục công tác quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả thực hiện, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Ngoài ra báo cáo cũng đề xuất các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 137/BC-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835