Ngày 21/03/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 122/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển thống kê năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 .
Thực hiện Công văn số 9151/BKHĐT-KTHT ngày 15/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 122/BC-UBND báo cáo bối cảnh thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Bình Phước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 122/BC-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835