Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 119/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Thực hiện Công văn số 4854/BTTTT-CBC ngày 26/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 119/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản có liên quan.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 119/UBND-KGVX dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835