Ngày 14/01/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 105/UBND-KGVX về việc Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.
Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 105/UBND-KGVX giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ; chú ý việc phối hợp đảm bảo các điều kiện hoạt động, vận hành cơ sở thu dung, điều trị Covid-19..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 105/UBND-KGVX dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835