Ngày 11/05/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 49/QĐ-STTTT thành lập Trang Thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 49/QĐ-STTTT thành lập Trang Thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Bình Phước, có địa chỉ truy cập tại: “cds.binhphuoc.gov.vn”.
Trang Thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Bình Phước là kênh thông tin cung cấp: Thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số các cấp trong tỉnh; đăng tải thông tin, tài liệu định hướng, hướng dẫn, giới thiệu, phổ cập về các phần mềm, ứng dụng, nền tảng số, giải pháp số… phục vụ cho công tác tuyên truyền, công tác tổ chức, triển khai thực hiện về chuyển đổi số; ghi nhận các ý kiến phản ánh, hiến kế, góp ý của các tổ chức, cá nhân về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 49/QĐ-STTTT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835