Ngày 04/03/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 226/STTTT-BCVTCNTT về việc triển khai hệ thống xác thực tập trung (SSO).
Căn cứ kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Bình Phước, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 226/STTTT-BCVTCNTT hướng dẫn cấu hình thông tin tài khoản cá nhân và các bước sử dụng hệ thống xác thực tập trung (SSO). Hệ thống giúp người dùng chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản hộp thư công vụ (email) để vào các phần mềm dung chung toàn tỉnh (email, quản lý văn bản, họp không giấy, lịch công tác, chỉ đạo điều hành…). Địa chỉ truy cập: https://dangnhap.binhphuoc.gov.vn.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 226/STTTT-BCVTCNTT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835