Ngày 31/03/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 16/QĐ-SNgV Quyết định thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023.
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 16/QĐ-SNgV thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023 của Sở Ngoại Vụ gồm các ông bà có tên sau: Bà Trần Thị Hương, bà Nguyễn Thị Hằng, bà Hoàng Thị Ngọc Hòa, Ông Tống Ngọc Linh, bà Đỗ Thị Bích Phượng. Tổ kiểm kê tài sản có nhiệm vụ kiểm kê và đánh giá lại giá trị các tài sản cố định của Sở đến ngày 31/03/2023. Lập báo cáo theo đúng các biểu mẫu quy định. Thời gian thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày ký quyết định đến hết ngày 30/04/2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 16/QĐ-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835