Ngày 29/08/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 53/KH-SNgV Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022-2027, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”.
Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 53/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; hướng tới từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Bình Phước nói riêng đáp ứng yêu cầu thời đại mới.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 53/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835