Ngày 18/01/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNgV Quyết định Phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác đối ngoại của Sở Ngoại vụ năm 2023.
Căn cứ Công văn số 426/TTr-NV1 ngày 25/10/2022 của Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNgV Phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm tra công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước của Sở Ngoại vụ năm 2023 (Đính kèm Kế hoạch kiểm tra) nhằm đánh giá thực trạng, kết quả quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của công chức, viên chức, việc quản lý đoàn ra, đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài hoạt động tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, đánh giá được những ưu 2 điểm và những hạn chế thiếu sót, rút ra nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục, xử lý (nếu có) để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 02/QĐ-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835