Ngày 28/12/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 80/KH-SNgV Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước của Sở Ngoại vụ năm 2023.
Thực hiện Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 80/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả, đồng bộ Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; trong đó, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý của cơ quan nhà nước gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 80/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835