Ngày 28/12/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 79/KH-SNgV Kế hoạch Thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023 .
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 79/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, nhiệm vụ, chỉ tiêu và tổ chức thực hiện nhằm Nâng cao nhận thức của công chức trong Sở về trách nhiệm, ý thức tự giác thực hiện các nhiệm vụ của công chức; phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện chỉ số CCHC, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 79/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835