Ngày 28/12/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 78/KH-SNgV Kế hoạch Hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.
Thực hiện Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 78/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, cơ sở pháp lý, nội dung triển khai và tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo cấp trên về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 78/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835