Ngày 28/12/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 77/KH-SNgV Kế hoạch Triển khai Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.
Thực hiện Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 77/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo trong chỉ đạo điều hành công tác CCHC; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của cơ quan và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm xây dựng cơ quan vững mạnh, đội ngũ công chức chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 77/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835