Ngày 28/12/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 76/KH-SNgV Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023.
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 76/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung đánh giá và tổ chức thực hiện nhằm rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC, nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho các cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ TTHC của ngành Ngoại vụ.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 76/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835