Ngày 21/12/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 75/KH-SNgV Kế hoạch Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.
Căn cứ Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 75/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, kế hoạch triển khai, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 75/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835