Ngày 25/10/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 70/KH-SNgV Kế hoạch Triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 của Sở Ngoại vụ.
Căn cứ Công văn số 1197/STTTT-BCVT CNTT ngày 27/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 70/KH-SNgV xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại đơn vị theo các nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, nội dung kế hoạch thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 nhằm tăng cường triển khai và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các ứng dụng CNTT đã triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh trong công tác quản lý, điều hành công việc nhằm giảm thời gian, chi phí của người dân khi thực hiện giải quyết công việc tại đơn vị.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 70/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835