Ngày 08/08/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 59/KH-SNgV Kế hoạch Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2020-2025, 2021 – 2026 và giai đoạn 2025-2030, 2026 – 2031.
Căn cứ Quy định số 647-QĐ/TU, ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy , Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 59/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và tổ chức thực hiện nhằm chủ động, phát hiện sớm nguồn công chức có đủ đức, đủ tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý để đưa vào quy hoạch cán bộ và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Sở Ngoại vụ; bảo đảm sự kế thừa và chuyển tiếp liên tục; chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 59/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835