Ngày 07/06/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 52/KH-SNgV Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.
Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 52/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; xây dựng và áp dụng hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Ngoại vụ trên địa bàn toàn tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 52/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835