Ngày 17/12/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 40/KH-SNgV Kế hoạch Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.
Căn cứ Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 40/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, kế hoạch, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 40/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835