Ngày 06/05/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 39/KH-SNgV Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại Sở Ngoại vụ.
Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND tỉnh ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 39/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua, thời gian và tổ chức thực hiện nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế sôi nổi trong nội bộ cơ quan góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong toàn tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 39/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835