Ngày 21/04/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 35/KH-SNgV Kế hoạch Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa nâng cấp Dịch vụ công năm 2022.
Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 35/KH-SNgV quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm giúp cho Sở nắm được việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC của công chức có liên quan đến việc thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ TTHC tại cơ quan.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 35/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835