Ngày 02/03/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 30/KH-SNgV Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022
Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 30/KH-SNgV quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nội dung triển khai và tổ chức thực hiện nhằm triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 30/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835