Ngày 03/03/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 27/KH-SNgV Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền của Sở Ngoại vụ năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 27/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan. Qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong cơ quan và phát huy quyền làm chủ, tinh thần đoàn kết của công chức và người lao động trong cơ quan, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 27/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835