Ngày 20/02/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 26/KH-SNgV Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 345/KH- BCĐPT ngày 14/02/2023 của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 26/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đội ngũ công chức, người lao động đối với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao văn hóa công vụ góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ công chức.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 26/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835