Ngày 15/02/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNgV Kế hoạch Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo đúng chủ trương Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 23/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835