Ngày 25/02/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 20/KH-SNgV Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2022 tại Sở Ngoại vụ.
Thực hiện Kế hoạch số 167/KH – UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 20/KH-SNgV quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nội dung thi đua và tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức Bình Phước gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.;.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 20/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835