Ngày 21/02/2022, Sở Ngoại Vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNgV Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách NN năm 2022.
Thực hiện Chương trình số 38/CTr-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả, đầy đủ các nhiệm vụ của ngành Ngoại vụ đã được xác định trong Chương trình hành động của UBND tỉnh và Kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 18/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835