Ngày 06/02/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNgV Kế hoạch Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ.
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, công chức về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các quy định về chế độ làm việc, hoạt động của cơ quan và ý thức phục vụ nhân dân.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 16/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835