Ngày 15/02/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 15/KH-SNgV Kế hoạch Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2022 tại Sở Ngoại vụ.
Thực hiện Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 15/KH-SNgV quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, phát hiện điển hình, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về vị trí, vai trò và hiệu quả thiết thực của việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, để các phong trào thi đua thực sự trở thành sức mạnh, động lực to lớn nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Sở Ngoại vụ là cơ quan vững mạnh trong tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 15/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835