Ngày 06/02/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 15/KH-SNgV Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023.
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 15/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm góp phần đẩy mạnh chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để phát triển doanh nghiệp, tạo được niềm tin trong kinh doanh để có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 15/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835