Ngày 06/02/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 14/KH-SNgV Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 14/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đội ngũ công chức, người lao động đối với việc thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị . Nâng cao văn hóa công vụ, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị , góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ công chức.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 14/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835