Ngày 25/01/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 13/KH-SNgV Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 13/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 13/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835