Ngày 24/01/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 11/KH-SNgV Kế hoạch Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 11/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, kế hoạch triển khai, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình đối ngoại của địa phương để kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật;.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 11/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835