Ngày 24/01/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 10/KH-SNgV Kế hoạch Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 10/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, kế hoạch triển khai nhằm bảo đảm toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tham gia đầy đủ các buổi phổ biến giáo dục, phát huy vai trò chủ động của cơ quan, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong công tác PBGDPL.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 10/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835