Ngày 31/01/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 09/KH-SNgV Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Ngoại vụ năm 2023.
Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 09/KH-SNgV quy định cụ thể mục tiêu, nội dung kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin trong suốt, kịp thời từ lãnh đạo Sở đến các phòng chuyên môn trực thuộc; – Tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo điều hành; khai thác triệt để các ứng dụng của phần mềm quản lý văn bản và điều hành; thường xuyên sử dụng internet và truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở để khai thác thông tin phục vụ hoạt động đối ngoại;.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 09/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835