Ngày 31/01/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 08/KH-SNgV Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 08/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ công chức Sở trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; ý thức được vai trò, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 của tỉnh; Kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 08/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835