Ngày 04/01/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 05/KH-SNgV Kế hoạch Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của Sở Ngoại vụ năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 05/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, đối tượng, thời hạn, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đồng thời chủ động ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ để vụ lợi, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 05/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835