Ngày 04/01/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 04/KH-SNgV Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 04/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai có đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCTN; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các phòng chuyên môn, xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 04/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835