Ngày 11/01/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNgV Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 .
Thực hiện Kế hoạch số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo cấp trên về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 02/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835